Jogi nyilatkozat

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Ambrus Éva (székhely: 8500 Pápa Gábor Dénes utca 43.  adószám: 59436948-1-39)

Jelena jogi nyilatkozat, az ÁSZF-fel és az Adatkezelési tájékoztatóval  együtt szabályozza a www.manomenu.hu weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) való hozzáférést és annak használatát, beleértve a www.manomenu.hu weboldalon vagy azon keresztül elérhető tartalmakat, funkciókat és szolgáltatásokat, akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Jogi nyilatkozatot, mielőtt elkezdené használni a Weboldalt. A Weboldal böngészésével, illetve másirányú használatával – ráutaló magatartás tanúsításával – vélelmezhetővé válik a jelen Jogi nyilatkozat megismerése, melynek betartása minden Weboldal-használó részére kötelező. Amennyiben nem kívánja a Weboldal használatának a fentiekben meghatározott szabályait betartani, úgy, kérjük, tekintsen el annak megnyitásától.

A Weboldalon található információk és a Weboldalon keresztül letölthető források kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, azok semmilyen módon nem feleltethetők meg orvosi vagy egészségügyi tanácsadásnak, ekként nem értelmezhetők annak ellenére sem, hogy a ManóMenü/Weboldal szakemberei egészségügyi kérdésekről tájékoztatnak, információkkal szolgálnak – kizárólag általános tájékoztatási jelleggel. A jelen Weboldalon található információk nem helyettesítik az Ön egyéni helyzetének tényeit és körülményeit ismerő szakember orvosi vagy egészségügyi tanácsát.

Annak ellenére, hogy a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője minden, tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon található információk és a letölthető források pontosak legyenek és értékes információkat nyújtsanak az felhasználók számára, azok nem értelmezhetők   az orvosi konzultációt vagy egyéb szakemberhez történő fordulást fölöslegesnek tartó véleményként Ezzel szemben tulajdonos és üzemeltető, akárcsak a Weboldalon megszólaló szakemberek kifejezetten ajánlják a szakemberhez fordulást,!

A Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa, továbbá a Weboldalon nyilatkozó szakemberek kizárnak minden felelősséget olyan károkra vonatkozóan, ami a fentiek téves értelmezéséből esetlegesen felmerül.

A Weboldal használata – beleértve a Weboldalon szereplő javaslatok végrehajtását és/vagy a Weboldalon elérhető források használatát – nem hoz létre szakmai ügyfélkapcsolatot Ön és a tulajdonos és üzemeltető, továbbá a Weboldalon bármilyen módon megszólaló szakemberek között.

Az ügyféllé válás kizárólag a felek – és nem a Weboldal – között létrejött megállapodás alapján jön létre, melyet a Weboldalon történő böngészés nem helyettesíthet.

A fentieket, azaz a tényt, miszerint nem jön létre a böngészéssel szakmai kapcsolat ön és a tulajdonos és üzemeltető, továbbá a megszólaló szakemberek között, a Weboldal használatával kifejezettel elismeri és elfogadja.

A Weboldal böngészésével tudomásul veszi, hogy az egyes, általánosan javasolt, azaz nem személyre szabott eljárások minden személynél különböző módon működnek vagy eredménytelenek. Tulajdonos és üzemeltető nem vállal felelősséget a böngésző által el nem ért, elvárt eredményekért. Tulajdonos és üzemeltető – bár igyekszik mindig aktuális információkkal szolgálni a Weboldalon – nem vállal felelősséget az információk naprakész voltáért, tekintettel az információáramlás gyorsaságára és információk széles körére.

A Weboldalon megszólaló szakértők kiemelkedő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, ugyanakkor tulajdonos és üzemeltető kizárja a felelősséget a szakértői nyilatkozatok vagy vélemények vonatkozásában. A Weboldal felhasználója nem jogosult kizárólag azon okból, mert véleményével nem egyezik meg a megszólaló szakember vélemény negatív színben feltüntetni sem a szakembert, sem a Weboldalt. Az ilyen megnyilvánulások az oldal felhasználásának megtiltását, továbbá a megfelelő fórumokhoz történő fordulást eredményezheti.